Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja (henkilötietolaki 523/1999) 10 ja 24 §).

Laatimispäivämäärä  4.2.2018.

REKISTERINPITÄJÄ

Lepaa Golf ry (rek. nro  194.271)
PL 10 13721 PAROLA

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Teemu Lainesalo
teemu.lainesalo@gmail.com

REKISTERIN NIMI

Lepaa Golf  ry:n (LeG ry) Jäsenrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Lepaa Golf ry:n jäsenyyden hoitamiseen, yhteyden pitoon, tiedotukseen, sekä tietojen tallentamiseen Suomen Golfliiton käyttämiin järjestelmiin (NexGolf Ltd sekä Guomen Golfliiton Verkkotietopalvelu).
Kouluttajien ja seuran vastaavien henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon.
Kampanjoihin osallistuneiden henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon kampanjan aikana.
Kyselyihin vastanneiden ja palautetta antaneiden henkilötietoja kysytään ja ne voi halutessaan antaa, jotta henkilöihin voidaan olla yhteydessä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  • Nimi, yhteystiedot, sähköpostiosoite, syntymäaika, laskutustiedot, kansallisuus.
  • LeG ry:n verkkosivuille lähetettävään materiaaliin liitetyt  yhteystiedot.
  • LeG ry:n markkinointitilaisuuksissa kerätyt  yhteystiedot.
  • Markkinoinnissa, kyselyiden ja palautteen keräämisen yhteydessä voidaan kysyä nimi ja sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, sekä suostumus yhteydenottoon, mikäli tietojen antaja haluaa että olemme yhteydessä. 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot rekisteriin saadaan toimintaan osallistuvien itsensä ilmoittamina.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Jäsentietoja voidaan luovuttaa ja tallentaa Suomen Golfliiton järjestelmiin niiden oman tietosuojaselosteen mukaiseen käyttöön, pelaajien rekisteröinnin ja tasoituksien ylläpidon, sekä kilpailuihin osallistumisien mahdollistamiseksi.

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Emme luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto
Rekisterin tietojen manuaalista käsittelyä vältetään, mutta silloin kun se ei ole mahdollista, säilytetään manuaaliset aineistot suojatuissa tiloissa. Kyselyihin osallistuneiden henkilötiedot hävitetään, kun kyselyn tulokset on analysoitu ja raportoitu. Tämän jälkeen raaka-datasta hävitetään henkilötiedot ja data arkistoidaan.

ATK:lla käsiteltävät tiedot
Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa tai tiedostoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.
Kyselyihin osallistuneiden henkilötiedot hävitetään, kun kyselyn tulokset on analysoitu ja raportoitu. Tämän jälkeen raaka-datasta hävitetään henkilötiedot ja data arkistoidaan.
Voimme ulkoistaa digitaalisen aineiston käsittelyn palveluntarjoajalle. Digitaalista aineistoa käsittelevät henkilöt noudattavat tietosuojan vaatimaa vaitiolovelvollisuutta.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti hallinnoijan yhteyshenkilölle.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallinnoijan yhteyshenkilölle.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia hallinnoijaa poistamaan hänen lomakkeella ilmoittamansa tiedot lähettämällä kirjallisen pyynnön hallinnoijan yhteyshenkilölle.

 

Yhteistyökumppanit


Joukkuekilpailu kahdella kentällä. Aamupäivällä kierros (9 r.) Lepaalla, yhteislähtö klo 9. Iltapäivällä toinen kierros Hattula Golfilla yhteislähtönä klo 13. Kilpailumuoto 2 hengen tasoituksellinen scramble, tasoituskerroin 25% yhteenlasketusta tasoituksesta. Joukkueesta toisen pelaajan on oltava LeG tai HaG jäsen.

Kilpailu maksu 10 €/kenttä. Pelikierrokset seuran jäsenille (LeG tai HaG) jäsenhintaan. Tulokset julkistetaan illan aikana ja palkinnot noudettavissa Hattulasta seuraavasta päivästä (2.6.2024) alkaen.

Ilmoittautumiset Hattula Golfin kautta: https://tournament-site.golfgamebook.com/tournament/60929 

 

 

 

 

'>