Pelaaminen

Paikallissäännöt ja tuloskortti

Päivitetty 11.7.2020 (Siirtosääntö  voimassa)

1. Kentän ulkoraja

Kentän ulkoraja on valkoisten tolppien kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkeva suora linja.

2. Kentän merkinnät:

 • Ulkoraja – valkoiset paalut
 • Estealue – punaiset paalut
 • Kunnostettava alue – siniset paalut
 • Kunnostettava alue, pelaaminen kielletty – sinivalkoiset paalut
 • 150 metriä viheriön keskelle – keltamusta paalu väylän reunassa
 • Etäisyysmerkit ja ”tupsut” väylillä. Mikäli etäisyysmerkki tai tupsu haittaa pelaajan lyömistä ja/tai svingiä, saa pelaaja vapautuksen säännön 16.1b mukaisesti.

3. Kiinteät haitat

Kaikki kentällä olevat tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen säännön 16.1 mukaan

4. Kiinteät haitat viheriön läheisyydessä

Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa pelilinjalla ja se on:

 • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
 • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta

Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

5. Väylä 4

Jos pelaajan lyönti suuntautuu estealueelle, tai mahdollisesti estealueelle, voi pelaaja ajan säästämiseksi pelata varapallon paikasta, josta pallo ylitti estealueen rajan (sääntö18.3a).

Pelatessaan varapalloa pelaaja voi käyttää lyönti ja lyöntimatka -vapautusta (sääntö17.1d(1)), linjassa taaksepäin -vapautusta (sääntö 17.1d(2)) tai   sivuttaista vapautusta.

6. Väylä 5

Kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on punaisella estealueella, voi pelaaja vapautua yhdellä Säännön 17.1d vaihtoehdoista tai ylimääräisenä vapautumisvaihtoehtona pudottaa pallon pudotusalueelle yhden lyönnin rangaistuksella.

7. Kunnostettavaa aluetta ovat:

 1. sinisin tai sinivalkoisin tolpin merkityt alueet ja niiltä pelaaminen on kielletty.
 2. siirtonurmen saumat (ei koske lyöntiasentoa)
 3. syvät veden valumaurat bunkkereissa
 4. työkoneiden renkaanjäljet ja kentänhoidon tilapäiset työkohteet
 5. muurahaispesät                                                            

8. Pallon osuminen sähkö- tai puhelinlinjaan

Mikäli tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut ilmassa kulkevaan kaapeliin, johtoon, tolppaan tai näiden tukirakenteisiin, on pelaajan lyötävä uusi lyönti edellisen lyönnin paikalta rangaistuksetta.

9. Eläinten jätökset

Esim. kettujen, hanhien ja koirien jätökset ovat pelaajan valinnan mukaan joko irrallisia luonnonhaittoja (loose impediments), jotka voidaan poistaa säännön 15.1. mukaisesti, tai kunnostettavaa aluetta, jolloin vapautus säännön 16.1. mukaisesti.

10. Siirtosääntö / Sääntö on voimassa vain erikseen ilmoitettaessa

Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi ja pallon alla ei ole nurmipintaa, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:
Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka.
Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko:  Tuloskortin pitkä sivu tai 15cm  vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:

Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset: Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja pallon täytyy olla yleisellä pelialueella. Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa säännöissä 14.2b(2) ja 14.2e olevien toimintatapojen mukaisesti.

11. Palloa ei löydetä

Jos harjoituskierroksella pelaajan palloa ei ole löydetty tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että se on ulkona, voi pelaaja toimia seuraavalla tavalla lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksen sijaan. Kahden lyönnin rangaistuksella pelaaja voi vapautua  pudottamalla alkuperäisen tai muun pallon vapautumisalueelle (sääntö 14.3).

12. Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta

 • Reikäpeli: Reiän menetys
 • Lyöntipeli: Yleinen rangaistus (2 lyöntiä)

13. Muut ohjeet

 • Käytä vain pelipalloja (ei rangepalloja)
 • Jokainen pelaaja käyttää vain omia välineitään (bagi ja mailat)
 • Ole hyvä ja huomioi kenttää kiertävän ja osittain halkovan kävelytien kulkijat sekä kentänhoitajat - Odota lyöntilupaa!

Kasvukaudella, kieltotaulujen ollessa asetettuna, viljeltäviltä pelloilta, kentän rajojen ulkopuolelta, pallojen nouto on ehdottomasti kielletty.


Slope-taulukotLepaa Golf tuloskortti:

Yhteistyökumppanit


 SHAPE  * MERGEFORMAT

 

 

 

 

'>