Paikallissäännöt ja tuloskortti

 1. Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat irrallia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa(sääntö 24-1).
 2. Kaikki pelialueella olevat tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja (vapautuminen säännön 24-2 mukaisesti).
 3. Mikäli kiinteä haitta(esim. kastelulaitteen kansi) on enintään kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta ja pallo enintään kahden mailanmitan päässä tästä haitasta ja mikäli haitta sijaitsee pelilinjalla, voi pelaaja vapautua haitasta säännön 24-2 mukaisesti.
 4. Mikäli pallo osuu ilmassa kulkevaan sähköjohtoon, lyönti mitätöidään ja pelaajan  on uusittava lyönti edellisen lyönnin paikalta.
 5. Kaikki kentällä olevat mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Vapautus säännön 24-2 mukaisesti.
 6. Kentän merkinnät:
  • Ulkoraja – valkoiset paalut
  • Sivuvesieste – punaiset paalut
  • Vesieste – keltaiset paalut
  • Kunnostettava alue – siniset paalut
  • Kunnostettava alue, pelaaminen kielletty – valkosiniset paalut
  • 150 metriä viheriön keskelle – keltamusta paalu väylän reunassa
 7. Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
  • Reikäpeli: reiän menetys
  • Lyöntipeli: 2 lyöntiä
 8. Muut ohjeet
  • Käytä vain pelipalloja (ei rangepalloja)
  • Jokainen pelaaja käyttää vain omia välineitään (bagi ja mailat)
  • Ole hyvä ja huomioi kenttää kiertävän ja osittain halkovan kävelytien kulkijat sekä kentänhoitajat - Odota lyöntilupaa!

       9. Väylä 4 ja 5 vesiesteet

 •  Väylä 4: Jos pelaajan lyönti suuntautuu vesiesteeseen, tai mahdollisesti vesiesteeseen, voi pelaaja ajan säästämiseksi     pelata varapallon paikasta, josta pallo ylitti vesiesteen rajan.
 •  Väylä 5: Jos pallo on vesiesteessä tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty on väylän 5 oikealla puolella vesiesteessä, voi pelaaja:
  (i) jatkaa Säännön 26-1 mukaisesti; tai
  (ii) vaihtoehtoisesti pudottaa pallonsa yhden lyönnin rangaistuksella väylän reunassa sijaitsevalle pudotusalueelle.

     

      Lisäys paikallissääntöön:               

Etäisyysmittarin käyttö: Kaikessa pelaamisessa voi pelaaja hankkia etäisyystietoa käyttämällä etäisyyttä mittaavaa laitetta.
Jos pelaaja, täyden kierroksen aikana, käyttää etäisyyttä mittaavaa laitetta arvioimaan tai mittaamaan jotain muuta olosuhdetta, joka voi vaikuttaa hänen pelaamiseensa. (esim. korkeusvaihtelua, tuulen nopeutta, jne.), rikkoo pelaaja Sääntöä 14-3.”

 

      

 

LEPAA GOLF Tuloskortti

Nro Kelt Pun Par HCP
1 265 225 4 17
2 314 303 4 5
3 435 370 5 9
4 111 111 3 3
5 421 260 4 1
6 129 119 3 11
7 269 267 4 13
8 248 248 4 7
9 332 250 4 15
Ulos 2524 2253 35  
10 265 225 4 18
11 314 303 4 6
12 435 370 5 10
13 111 111 3 4
14 421 260 4 2
15 129 119 3 12
16 269 267 4 14
17 248 248 4 8
18 332 250 4 16
Sisään 2524 2253 35  
Ulos 2524 2253 35  
Yht 5048 4506 70  
CR/Slope 68,8/109 66,1/104 Miehet  
CR/Slope 72,9/127 69,6/120 Naiset  

 

  

LeG-uutiset

Kaikki uutiset