Paikallissäännöt ja tuloskortti

Paikallissäännöt : Päivitetty 11.7.2020 (Siirtosääntö ei  ole voimassa)

1. Kentän ulkoraja on valkoisten tolppien kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkeva suora linja.

2. Kentän merkinnät:
o    Ulkoraja – valkoiset paalut
o    Estealue – punaiset paalut
o    Kunnostettava alue – siniset paalut
o    Kunnostettava alue, pelaaminen kielletty – sinivalkoiset paalut
o    150 metriä viheriön keskelle – keltamusta paalu väylän reunassa
o    Etäisyysmerkit ja ”tupsut” väylillä. Mikäli etäisyysmerkki tai tupsu haittaa pelaajan lyömistä ja/tai svingiä, saa pelaaja vapautuksen säännön 16.1b mukaisesti.

3. Kaikki kentällä olevat tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen säännön 16.1 mukaan

4. Kiinteät haitat viheriön läheisyydessä:
   Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa:
Pelilinjalla, ja se on:
– Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
– Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta
Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi  epätarkoituksenmukainen.

5. Väylä 4: Jos pelaajan lyönti suuntautuu estealueelle, tai mahdollisesti estealueelle, voi pelaaja ajan säästämiseksi pelata varapallon paikasta, josta pallo ylitti estealueen rajan (sääntö18.3a)

Pelatessaan varapalloa pelaaja voi käyttää lyönti ja lyöntimatka -vapautusta(sääntö17.1d(1)), linjassa taaksepäin -vapautusta (sääntö 17.1d(2)) tai   sivuttaista vapautusta

6. Väylä 5: Kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on punaisella estealueella, voi pelaaja vapautua yhdellä Säännön 17.1d  vaihtoehdoista tai ylimääräisenä vapautumisvaihtoehtona pudottaa pallon pudotusalueelle yhden lyönnin rangaistuksella.

7. Kunnostettavaa aluetta ovat:
a. sinisin tai sinivalkoisin tolpin merkityt alueet ja niiltä pelaaminen on kielletty.
b. siirtonurmen saumat (ei koske lyöntiasentoa)
c. syvät veden valumaurat bunkkereissa
d. työkoneiden renkaanjäljet ja kentänhoidon tilapäiset työkohteet
e. muurahaispesät                                                            

8. Pallon osuminen sähkö- tai puhelinlinjaan
Mikäli tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut ilmassa kulkevaan kaapeliin, johtoon, tolppaan tai näiden tukirakenteisiin, on pelaajan lyötävä uusi lyönti edellisen lyönnin paikalta rangaistuksetta.

9.Eläinten jätökset, (esim. kettujen, hanhien ja koirien) ovat pelaajan valinnan mukaan joko irrallisia luonnonhaittoja (loose impediments), jotka voidaan poistaa säännön 15.1. mukaisesti, tai kunnostettavaa aluetta, jolloin vapautus säännön 16.1. mukaisesti.

10. Siirtosääntö / Sääntö on voimassa vain erikseen ilmoitettaessa

Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi ja pallon alla ei ole nurmipintaa, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:
Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka.
Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko:  Tuloskortin pitkä sivu tai 15cm  vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:

Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset: Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja pallon täytyy olla yleisellä pelialueella. Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa säännöissä 14.2b(2) ja 14.2e olevien toimintatapojen mukaisesti.

11. Jos harjoituskierroksella pelaajan palloa ei ole löydetty tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että se on ulkona, voi pelaaja toimia seuraavalla tavalla lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksen sijaan. Kahden lyönnin rangaistuksella pelaaja voi vapautua  pudottamalla alkuperäisen tai muun pallon vapautumisalueelle (sääntö 14.3).

12.Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Yleinen rangaistus (2 lyöntiä)

13. Muut ohjeet:
Käytä vain pelipalloja (ei rangepalloja)
Jokainen pelaaja käyttää vain omia välineitään (bagi ja mailat)
Ole hyvä ja huomioi kenttää kiertävän ja osittain halkovan kävelytien kulkijat sekä kentänhoitajat - Odota lyöntilupaa!

Kasvukaudella, kieltotaulujen ollessa asetettuna, viljeltäviltä pelloilta, kentän rajojen ulkopuolelta, pallojen nouto on ehdottomasti kielletty.

Slope-taulukot täällä: Miehet Naiset

      

 

LEPAA GOLF Tuloskortti

Nro Kelt Pun Par HCP
1 265 225 4 17
2 314 303 4 5
3 435 370 5 9
4 111 111 3 3
5 421 360 5 1
6 129 119 3 11
7 269 267 4 13
8 248 248 4 7
9 332 250 4 15
Ulos 2524 2253 36  
10 265 225 4 18
11 314 303 4 6
12 435 370 5 10
13 111 111 3 4
14 421 360 5 2
15 129 119 3 12
16 269 267 4 14
17 248 248 4 8
18 332 250 4 16
Sisään 2524 2253 36  
Ulos 2524 2253 36  
Yht 5048 4506 72  
CR/Slope 67,8/110 65,1/105 Miehet  
CR/Slope 72,7/124 69,4/117 Naiset  

 

  

LeG-uutiset

Kaikki uutiset